RSS

Category Archives: Αρχεία

4.500.000 έγγραφα αναζητούν µέλλον

  • Μανώλη Πιµπλή, ΤΑ ΝΕΑ: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Σχεδόν είκοσι χρόνια µετά την ίδρυσή τους, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), δέχονται, όπως και άλλα αρχειακά ιδρύµατα και φορείς, τις δυσµενείς συνέπειες της οικονοµικής συγκυρίας και τη «δραµατική µείωση των επιχορηγήσεων». Αποφάσισαν ωστόσο να αντιδράσουν δυναµικά και οργανώνουν έκθεση και δηµοπρασία 51 έργων τέχνης από 39 καλλιτέχνες που τα παραχώρησαν για τον σκοπό αυτό αφιλοκερδώς – δέχθηκαν µάλιστα οι τιµές εκκίνησης να είναι πολύ χαµηλές, από 400 ευρώ, σε κάποιες περιπτώσεις µέχρι 2.500 στο πιο ακριβό έργο. Ανάµεσα στους καλλιτέχνες που παραχώρησαν – οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους – έργα τους είναι οι Μάκης Θεοφυλακτόπουλος, Κυριάκος Κατζουράκης, Δηµοσθένης Κοκκινίδης, Γιώργος Λαζόγκας, Δηµήτρης Μεράντζας, Χρόνης Μπότσογλου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Μάριος Σπηλιόπουλος, Νίκος Στεφάνου, Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τα Αρχεία δηµιουργήθηκαν στα τέλη του 1991 – αρχές του 1992 από πανεπιστηµιακούς και κοινωνικούς επιστήµονες όπως οι Σπύρος ΑΣδραχάς, Σωτήρης Βαλντέν, Γιάννης Βούλγαρης, Φίλιππος Ηλιού, Αντώνης Λιάκος, Χρήστος Λούκος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Χρήστος Χατζηιωσήφ και περιελάµβαναν στα ιδρυτικά τους µέλη, ως προερχόµενα από τον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς, και πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Φώτης Κουβέλης και πολλοί άλλοι. Διαθέτουν τα αρχεία του ΚΚΕ από το 1945 µέχρι το 1968, τα αρχεία του ΚΚΕ Εσωτερικού, της ΕΔΑ – µαζί και των Λαµπράκηδων – ενώ, ως ίδρυµα που µελετά κάθε είδους κοινωνικά κινήµατα, έχει συγκροτήσει αρχειακό υλικό µέχρι και για τα γεγονότα του Δεκεµβρίου 2008. «Μετά από είκοσι χρόνια συνεχούς ανάπτυξής τους, τα ΑΣΚΙ αντιµετωπίζουν σηµαντικό οικονοµικό πρόβληµα», λέει ο αντιπρόεδρός τους, καθηγητής Ηλίας Νικολακόπουλος. «Η δηµοπρασία όµως δεν θέλει µόνο να αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό, αλλά και να συµβάλει σε περαιτέρω άνοιγµα των Αρχείων προς ένα ευρύτερο κοινό, ξεπερνώντας τον στενό κύκλο των ερευνητών. Πρόκειται για συγκινητική χειρονοµία των καλλιτεχνών σε µία περίοδο γενικευµένης εµπορευµατοποίησης των αξιών». Ηδη, βέβαια, το αναγνωστήριο των Αρχείων επισκέπτονται περίπου 1.000 άνθρωποι ετησίως και την ενηµερωµένη ιστοσελίδα τους περίπου 12.000 άνθρωποι τον χρόνο. «Τα Αρχεία διαθέτουν συνολικά 4,5 εκατοµµύρια έγγραφα», σηµειώνει ο γενικός γραµµατέας τους Βαγγέλης Καραµανωλάκης. Η έκθεση και η δηµοπρασία οργανώνονται από τους Φίλους των ΑΣΚΙ (αριθµούν 250 µέλη) και τις Κατερίνα Πορφυρογένη, Νατάσα Δοµνάκη στο Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Αθηναίων, από τις 6 έως τις 9 Απριλίου. Ο κατάλογος είναι αναρτηµένος στον κόµβο των ΑΣΚΙ http://askiweb.eu.

  • INFO

  • Δηµοπρασία υπέρ των ΑΣΚΙ, το Σάββατο 9 Απριλίου (18.30) στο Πνευµατικό Κέντρο του Δήµου Αθηναίων (Ακαδηµίας 50).

 
Leave a comment

Posted by on March 31, 2011 in Αρχεία

 

Tags:

Συνδιάσκεψη για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες

Η διαμόρφωση νέας εθνικής πολιτικής για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τις Βιβλιοθήκες θα βρεθεί στο επίκεντρο Συνδιάσκεψης, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, 27 και 28 Ιανουαρίου 2011, στην Αίγλη του Ζαππείο (αίθουσα «Πρωτέας»).

Η ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, στη Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, 27/01/2011, στις 11:00.

Στη Συνδιάσκεψη έχουν κληθεί εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας-  που έρχονται σε επαφή με τη γνώση και την πληροφορία – εκπρόσωποι εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και μορφωτικών φορέων, εκπρόσωποι των κομμάτων και εμπειρογνώμονες από τις διεθνείς Ενώσεις Αρχείων και Βιβλιοθηκών.

Στόχος είναι τα Αρχεία και οι Βιβλιοθήκες να αποτελέσουν πηγή γνώσης, πληροφόρησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης και παραγωγικής διαδικασίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Κεντρικός άξονας της νέας πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία εθνικού συστήματος Βιβλιοθηκών και Αρχείων. Η ενοποιημένη δράση Βιβλιοθηκών-Αρχείων και Μουσείων θα αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο, για την προβολή του πολιτιστικού πλούτου, της ιστορίας και της αρχειακής μνήμης της χώρας μας σε όλο τον κόσμο. Θα συμβάλει, επίσης, στην ανάληψη πρωτοβουλιών κοινής πολιτισμικής δράσης με όμορες χώρες.

Στόχος της εθνικής πολιτικής είναι η συνεργασία των Βιβλιοθηκών και των Αρχείων για τη στήριξη του στρατηγικού στόχου της κυβέρνησης, για την προώθηση της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης.

Η ψηφιοποίηση των Αρχείων και η χρήση των  Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας δίνουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα για διαφανή και νομοθετικά κατοχυρωμένη πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, στα αρχεία της Βουλής και στα αρχεία πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργών, που φυλάσσονται σε ιδρύματα- εφόσον δεν συντρέχει λόγος κρατικής ασφάλειας ή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο βιβλιακός και αρχειακός πλούτος της χώρας μας μπορεί να αξιοποιηθεί, με σημαντικά αποτελέσματα, στην επιστημονική έρευνα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ιστορικά τεκμήρια γίνονται, πλέον, προσβάσιμα από την αίθουσα διδασκαλίας, ώστε, μεταξύ άλλων, να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία, να συνδεθούν οι βιβλιοθήκες με την εκπαίδευση και την αναζήτηση πηγών, να προβληθεί η τοπική ιστορία κ.λπ.

Στόχος  είναι, επίσης, η συνεργασία των Γενικών Αρχείων του Κράτους με Πανεπιστήμια και σχολικές μονάδες,  για τη συστηματική οργάνωση εκθέσεων αρχειακού υλικού, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

 
Leave a comment

Posted by on January 27, 2011 in Αρχεία, Βιβλιοθήκες