RSS

Category Archives: Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Ενωση: «Γαλαντόμα» για την «πολιτιστική» βιομηχανία

Στα 400 εκατομμύρια ευρώ θα φτάσει η χρηματοδότηση της αντιδραστικής πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ μέχρι το 2013, με άμεσους στόχους την προώθηση της «κινητικότητας» των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, τη διεύρυνση της «διαθεσιμότητας των πολιτιστικών – καλλιτεχνικών προϊόντων» και το …«διαπολιτισμικό διάλογο».

Ολα αυτά θα συζητηθούν στη διάσκεψη που διοργανώνει η ΕΕ στις 15/2 στις Βρυξέλλες, με θέμα «Πολιτισμός σε κίνηση: Διαβάσεις στην ΕΕ 2020», όπου «Ευρώπη 2020» είναι η ονομασία της συνέχισης, ουσιαστικά, της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, που προϋποθέτει την επιβολή του συνόλου των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, την ακόμη μεγαλύτερη φτήνια της εργατικής δύναμης, την εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης της Παιδείας, της Υγείας κλπ.

Η «κινητικότητα» – εντός ή εκτός ΕΕ – εργατικού δυναμικού είναι μία από τις «ελευθερίες» που έδωσε το κεφάλαιο στον εαυτό του για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. Σε αυτές τις «ελευθερίες» περιλαμβάνεται και η διακίνηση εμπορευμάτων, στην προκειμένη περίπτωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών «προϊόντων». Η εφαρμογή αυτών των «ελευθεριών» στον πολιτιστικό τομέα εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού στόχου για πλήρη εμπορευματοποίηση του πολιτισμού.

Στη διάσκεψη θα εκπροσωπηθούν 28 σχέδια της ΕΕ στους τομείς του πολιτισμού, της έρευνας, του περιβάλλοντος και θα δοθεί έμφαση «στον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων που, μέσω των καινοτόμων και δημιουργικών συνεργασιών, εξετάζουν τις τρέχουσες προκλήσεις στην ΕΕ». Διότι, «σε μία εποχή που αντιμετωπίζουν πολλοί τομείς δυσκολίες (σ.σ. ακόμη μία “ερμηνεία” της ΕΕ για την καπιταλιστική κρίση…), οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες – που συμβάλλουν κατά 2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ – παρουσιάζουν πρωτοφανή ανάπτυξη και προσφέρουν την προοπτική των βιώσιμων, προσανατολισμένων στο μέλλον, θέσεων εργασίας». Στην πραγματικότητα η ΕΕ εφιστά για μια ακόμη φορά την προσοχή των αστικών κρατών στην πλήρη παράδοση ενός τόσο «ενδιαφέροντος», από άποψη κερδοσκοπίας, «κλάδου», όπως ο πολιτισμός, στο κεφάλαιο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η «επένδυση» (σ.σ. οι αγοραίοι όροι που χρησιμοποιεί η ΕΕ για τον πολιτισμό δεν είναι καθόλου τυχαίοι) των 400 εκατ. ευρώ.

  • ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σάββατο 12 Φλεβάρη 2011
 

Δικό της «Σήμα» για τα ευρωπαϊκά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς θεσπίζει η ΕΕ

  • Αντίστοιχο της UNESCO

Πρόκειται για πρωτοβουλία τριών κρατών (Γαλλία, Ισπανία και Ουγγαρία) στη βάση διακρατικών συμφωνιών
  • Με στόχο τη «διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας» και «τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη τη θέσπιση του «Σήματος πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Σήμα αυτό θα απονέμεται σε μνημεία και φυσικούς, αρχαιολογικούς, αστικούς ή πολιτιστικούς χώρους, «εφόσον έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Το σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία (497 ψήφους υπέρ, 18 κατά, 41 αποχές) πρότεινε η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, με εισηγήτρια την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρυσούλα Παλιαδέλη. Όπως εξηγεί η εισηγήτρια στην αιτιολογική της έκθεση, πρόκειται για πρωτοβουλία τριών κρατών (Γαλλία, Ισπανία και Ουγγαρία) στη βάση διακρατικών συμφωνιών, η οποία ξεκίνησε το 2006 με την ονομασία «Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Μέχρι σήμερα, το Σήμα με την παραπάνω ονομασία έχει απονεμηθεί σε συνολικά 64 χώρους σε 17 κράτη-μέλη της ΕΕ και την Ελβετία. Με το ψήφισμα της Πέμπτης αλλάζει η ονομασία σε «Σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ» και από διακρατικό σήμα μετατρέπεται σε σήμα της ΕΕ και εντάσσεται στις δράσεις της. Σύμφωνα με τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν, κάθε κράτος-μέλος θα έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει δύο χώρους ανά διετία, τους οποίους θα προτείνει για το Σήμα. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέγει ένα χώρο ανά κράτος-μέλος με τη βοήθεια 13 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα ορίζονται από το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών.

Η απονομή του Σήματος σε έναν χώρο δεν θα συνεπάγεται υποχρεώσεις πολεοδομικού, νομικού, αισθητικού, κυκλοφοριακού ή αρχιτεκτονικού χαρακτήρα. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τους χώρους αυτούς, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο κοινό.

 

ΕΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Μονοπωλιακή επίθεση «εφ’ όλης της ύλης»

Την πορεία εφαρμογής της αντιδραστικής πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ και την υιοθέτηση της μεσοπρόθεσμης «πολιτιστικής» «ατζέντας» μέχρι και το 2014 θα εξετάσει το Συμβούλιο Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της ΕΕ, που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο στις Βρυξέλλες.

Στο παραπάνω πλαίσιο το συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει ένα τετραετές «σχέδιο εργασίας» για τον Πολιτισμό, θα συζητηθούν οι «πολιτιστικές και οπτικοακουστικές πτυχές της ψηφιακής ημερήσιας διάταξης για την Ευρώπη», ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο νέο «εφεύρημα» της ΕΕ, το «Σήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», για το οποίο η προεδρία θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο της καθιέρωσής του.

Θυμίζουμε ότι το «Σήμα» πρωτοεμφανίστηκε το 2006, με τη μορφή διακυβερνητικού προγράμματος 17 κρατών – μελών και την κατάρτιση του καταλόγου της «Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Το σχέδιο είναι μέρος του μηχανισμού ιδεολογικής χειραγώγησης που επιδιώκουν τα μονοπώλια της ΕΕ, προσπαθώντας να «ομογενοποιήσουν» και πολιτισμικά τις ευρωπαϊκές «αγορές», για να μετατρέψουν τις «αξίες» τους, δηλαδή το κέρδος από την εκμετάλλευση ανθρώπων, ιστορίας και περιβάλλοντος, σε …«αξίες» των εκμεταλλευομένων. Ουσιαστικά, μέσω του «σήματος», η ΕΕ θα …«πιστοποιεί» ποια μνημεία θεωρεί ότι «τεκμηριώνουν» την «ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα»!

Το «σχέδιο εργασίας» για τον πολιτισμό την επόμενη τετραετία περιλαμβάνει την επίθεση των μονοπωλίων, μέσω της πολιτικής της ΕΕ, σε όλο το εύρος του πολιτιστικού τομέα: «Πολιτισμική ποικιλομορφία», «διαπολιτισμικός διάλογος», «πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες», «δεξιότητες και κινητικότητα» (σ.σ. εργαζομένων στον πολιτισμό, καλλιτεχνών, έργων τέχνης στα «πρότυπα» των περίφημων «ελευθεριών» κίνησης του κεφαλαίου: Κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργαζομένων), «πολιτισμική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας των συλλογών», «πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις», «στατιστικές πολιτισμού».

Για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων η ΕΕ «επιστρατεύει» «ομάδες εργασίας» από «εμπειρογνώμονες» των κρατών – μελών, «ενισχυμένο διάλογο» με την «κοινωνία των πολιτών», δηλαδή «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», «φιλανθρωπικά» – «πολιτιστικά» ιδρύματα του κεφαλαίου κλπ., που θα συμπληρωθούν από μελέτες, σεμινάρια και συνεδριάσεις των «ανώτερων υπαλλήλων από τα υπουργεία Πολιτισμού». Ολα αυτά σημαίνουν ότι η ΕΕ «επιστρατεύει» όλη την αστική διανόηση, την επιχειρησιακή «χορηγία» κάθε μορφής και φυσικά τις κρατικές πολιτιστικές δομές για την επιβολή των συμφερόντων των μονοπωλίων στους πολιτισμούς των ευρωπαϊκών λαών. [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Πέμπτη 18 Νοέμβρη 2010]

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Ενισχύει τα οπτικοακουστικά μονοπώλια

  • Νέο οικονομικό «πακέτο» για τη «στήριξη» της «αγοράς» του οπτικοακουστικού τομέα ανακοίνωσε το κοινοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τα οπτικοακουστικά «MEDIA», αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι «λεφτά υπάρχουν» όταν πρόκειται για τις εταιρείες και «εξαφανίζονται» όταν πρόκειται για τη στήριξη της δημιουργίας.

Το «νέο ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA» θα χορηγήσει μεταξύ 2010-2013 ποσό ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή εγγυήσεων δανείων «για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών εταιρειών και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση». Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα 25 εκατ. ευρώ που από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε μέσω του «MEDIA» για την «υποστήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με τον ψηφιακό κινηματογράφο και άλλων καινοτόμων έργων» και στα 755 εκατ. ευρώ (από 2007-2013) «για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας» συνολικά, τη «βελτίωση της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών ταινιών» και την ενίσχυση της «ανταγωνιστικότητας του τομέα».

Το νέο «ταμείο» στήθηκε με αφορμή την «υποστήριξη» της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών κινηματογράφων, δεδομένου ότι «το κόστος του ψηφιακού εξοπλισμού τον καθιστά απρόσιτο για πολλούς μικρούς κινηματογράφους», αφού «η τιμή μιας καινούριας μηχανής προβολής και συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης ταινιών ανέρχεται σε 75.000 ευρώ, δηλαδή μεγάλη επένδυση για αιθουσάρχες μικρών κινηματογράφων».

Πρόκειται για μια ακόμη ρητορική «κωλοτούμπα» της ΕΕ. Διότι το βασικότερο πρόβλημα των μικρών κινηματογράφων (σ.σ. εννοούνται εδώ οι μονές αίθουσες), αν όντως αυτοί είναι το υποκείμενο της «βοήθειας», δεν είναι τόσο η δυσκολία τους να «περάσουν» σε ψηφιακή προβολή, όσο η ασφυκτική, ισχυρότατη πίεση από τα μονοπώλια του χώρου, που κυριαρχούν σε παραγωγή, διανομή και προβολή (σ.σ. τα γνωστά «μούλτιπλεξ»). Το θέμα λοιπόν εδώ δεν είναι αν πρέπει να κυριαρχήσουν παντού οι υπαρκτές και τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλα τα στάδια δημιουργίας μιας ταινίας μέχρι και την προβολή της στην αίθουσα – φυσικά και πρέπει – αλλά το ποιος έχει αυτή την τεχνολογία και κερδίζει από αυτήν.

Σίγουρα δεν κερδίζουν οι μικροί. Αλλωστε, πώς αλλιώς – αν όχι με τον τρόπο που λειτουργεί ο καπιταλισμός – εξηγείται η ανάγκη των μικρών κινηματογράφων της Ευρώπης για βοήθεια, την ώρα που η ΕΕ παραδέχεται ότι «ο κινηματογράφος δεν ήταν ποτέ τόσο δημοφιλής όσο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το 2009 κόπηκαν 981 εκατομμύρια εισιτήρια, ενώ το 2008 κόπηκαν 925 εκατομμύρια», με τις συνολικές εισπράξεις από την πώληση εισιτηρίων στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες να ανέρχονται σε 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2008! Μάλιστα, «το μερίδιο αγοράς της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας αντιπροσώπευε το 27% των συνολικών εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες». Στους «μικρούς» πήγε αυτό το χρήμα..; [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Πέμπτη 30 Σεπτέμβρη 2010]

 

ΕΕ – ΒΕΛΓΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Προώθηση της «πολιτιστικής αγοράς»

Το σημερινό «πάρτι» στις Βρυξέλλες με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από το Βέλγιο (μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει… ακροβάτες και πυροτεχνήματα) δεν μπορεί να κρύψει το αποκρουστικό «πρόσωπο» του πολιτικού προγράμματος της βελγικής προεδρίας και στον πολιτισμό.

Με βάση το πρόγραμμα, το επόμενο εξάμηνο η βελγική προεδρία θα προωθήσει το σύνολο της αντιδραστικής πολιτικής της ΕΕ στον πολιτισμό, με αιχμή την παραπέρα στήριξη των «πολιτιστικών βιομηχανιών» και τη θέσπιση του «ευρωπαϊκού σήματος» της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή την «πιστοποίηση», από την ΕΕ, των μνημείων και των χώρων με βάση τις «αξίες» της. Συγκεκριμένα, αναφέρει, ότι «στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020, η προεδρία θα δώσει έμφαση στη δυναμική των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και της συμβολής που έχουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), την αύξηση και την απασχόληση στην Ευρώπη». Επίσης, «θα συνεχίσει τις συζητήσεις που στοχεύουν στην υιοθέτηση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της πρότασης για απόφαση από την Επιτροπή, να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σήμα κληρονομιάς (…) δίνοντας έμφαση στη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης της πολιτισμικής κληρονομιάς της».

Η βελγική προεδρία θα «εξετάσει» και τις «προοπτικές για την ανάπτυξη των δημόσιων βιβλιοθηκών στη ψηφιακή εποχή» καθώς και το θέμα της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης (Europeana), στο πλαίσιο των «προκλήσεων» που «παρουσιάζονται από τη συντήρηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτιστικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς μακροπρόθεσμα». Αυτές οι «προκλήσεις» αφορούν και στην «πνευματική ιδιοκτησία», για την οποία σημειώνεται ότι το ζήτημα της «επαρκούς προστασίας» της «έχει προσδιοριστεί στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην επιτυχή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς». Ειδικά για την ψηφιοποίηση σημειώνεται, ότι «λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή ανάπτυξη των βιβλιοθηκών όπως η Europeana και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θα επιδιώξει» τη θέσπιση μιας «ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το θέμα». Να σημειωθεί, ότι το ζήτημα της «πνευματικής ιδιοκτησίας» δεν περιλαμβάνεται στο πολιτιστικό μέρος του προγράμματος, αλλά στο κεφάλαιο για την «Ανταγωνιστικότητα» και την παράγραφο για την «εσωτερική αγορά»… [ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Σάββατο 3 Ιούλη 2010]

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Τα … «πολιτιστικά» σχέδια του κεφαλαίου

  • Παρουσιάστηκαν χτες από τον Μ. Μπαρόζο

Το σημαντικό ρόλο που παίζει ο πολιτιστικός τομέας στην «εμπέδωση», από τους λαούς, της λεγόμενης κοινωνικής συνοχής, η οποία είναι το άλλο όνομα και της ταξικής «ειρήνης» που επιθυμούν τα μονοπώλια, επιβεβαιώνει η ΕΕ διά του προέδρου της, Μ. Μπαρόζο.

Χτες ο Μπαρόζο διαβίβασε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις «πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για τη θητεία της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Πρόκειται για ένα κείμενο – «εγκώμιο» στην «αγορά» που προαναγγέλλει νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα στην εργατική τάξη. Την ίδια στιγμή που δηλώνεται «πίστη» στην κερδοφορία των μονοπωλίων, στη «στενότερη» και «δημιουργικότερη» σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ιδιωτικό τομέα και στις «συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να συγκεντρωθούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης με στόχο να μεγιστοποιηθούν οι επενδύσεις τα επόμενα έτη», ο Μπαρόζο …«πλέκει το εγκώμιο» στην «πολιτιστική ποικιλομορφία» αναδεικνύοντάς την σε «ουσία της ταυτότητάς μας, το θεμέλιο των αξιών που πρεσβεύουμε και τη βάση πάνω στην οποία συνδιαλεγόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο»!

Πρόκειται για τη «λογική» που διέπει όλα τα κόμματα του «ευρωμονόδρομου» προεξαρχόντων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Στις θέσεις των οποίων προωθείται η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού με διαφόρους τρόπους, μεταξύ αυτών και της «πολιτιστικής επιχειρηματικότητας».

Ο πρόεδρος της Κομισιόν, ως εκπρόσωπος των μονοπωλιακών συμφερόντων, ξέρει την προπαγανδιστική δύναμη του πολιτιστικού τομέα όταν λέει ότι «η διατήρηση και η ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής αποτελούν την πεμπτουσία της αποστολής της ΕΕ». Οπως ξέρει πως η πολιτιστική πολιτική της ΕΕ όχι μόνο δεν προωθεί καμία «ποικιλομορφία» αλλά, αντίθετα, «ομογενοποιεί» πολιτισμικά τους λαούς. Γι’ αυτό θεωρεί ότι το «ευρωπαϊκό εγχείρημα» είναι ακόμη πιο …«φιλόδοξο» από την «αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού» και την «καταπολέμηση της φτώχειας». Διότι «συμβάλλει» στην «προσέγγιση των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης ως έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας. Οι αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της EE πρέπει να καταστούν πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών».

Ο Μπαρόζο επιβεβαίωσε τη στόχευση των μονοπωλίων στην «ψηφιακή αγορά» και πιο συγκεκριμένα στο διαδίκτυο (σ.σ. βλ. «Ρ» 1/9/2009). Σημείωσε ότι «πρέπει σήμερα να προσφέρουμε στα νοικοκυριά ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας», η οποία …«μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και να δημιουργήσει έως και ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης». Πρώτα «χρειάζεται όμως ένα ασφαλές ρυθμιστικό περιβάλλον και ενεργός παρέμβαση για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και για την καταπολέμηση των φραγμών στην είσοδο νέων φορέων στην αγορά»! Γι’ αυτό, η επόμενη Επιτροπή θα αναπτύξει ένα «Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο (το οποίο θα συνοδεύεται από στοχοθετημένο νομοθετικό πρόγραμμα) με σκοπό την αντιμετώπιση των σημαντικότερων εμποδίων για τη δημιουργία μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, για την προώθηση των επενδύσεων στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας (…)». [Ριζοσπάστης, 04/09/2009]

 
Leave a comment

Posted by on September 4, 2009 in Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για επιστροφή αρχαίων αντικειμένων

Σαράντα εννέα αρχαία νομίσματα επιστράφηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2004 -2007 με φιλικό κανονισμό, στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 7 του 1993, για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, τα οποία απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ. Το ένα νόμισμα επεστράφη από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα από τη Σουηδία.

Αυτό προκύπτει από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας 1993/7 κατά την ίδια χρονική περίοδο, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της οδηγίας, προκειμένου η εφαρμογή της να καταστεί αποτελεσματικότερη, κυρίως με απλούστευση των διαδικασιών, με διεύρυνση του καταλόγου των αγαθών που καλύπτει και με καλύτερη διοικητική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ζητά και η Ελλάδα.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι το 2007 κοινοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τη Γερμανία τρεις κατασχέσεις που έγιναν στη χώρα, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούσαν ενενήντα αρχαία αντικείμενα, τα οποία είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα και επρόκειτο να επιστραφούν μέσα στο 2009.

Ακόμη, υποβλήθηκαν από την Ελλάδα προς όλες τις αρμόδιες κεντρικές αρχές των κρατών, όπου εφαρμόζεται η οδηγία, αιτήσεις για αναζήτηση 439 αντικειμένων, τα οποία είχαν κλαπεί από εκκλησίες και μοναστήρια, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. [www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ]